Microsoft - Products & Services

strong in IT Security, Ethic & Open Source

Microsoft

print
email

Microsoft (no license=no service)

  • - Servers and clients (also single stations)- Ad-hoc support available per or as service contract
  • - Complete network(s) (including clients and peripherals) administration as remote/on-site outsourcing
Nó đã được đọc 242 số lần
Thẻ: microsofte

Bình luận

Không có bình luận nào dành cho bài viết này.

Bạn không được phép đăng các bình luận. Vui lòng đăng nhập.

Univention
Bài viết trước
Univention
Websites
Bài viết sau
Websites